Archiwalna wersja biuletynu
prowadzona do dnia 30 czerwca 2015r.
Aktualny BIP znajduje się pod adresem bip.um.ostroleka.pl

Biuletyn odwiedzono: 2532 razy
Szukaj w biuletynie:
:: Pomoc

Niniejsza instrukcja dotyczy podmiotowych stron Biuletynu Informacji Publicznej, na których udostępnia się informacje publiczne, utworzone, utrzymywane i aktualizowane przez Urząd Miasta zobowiązany do tego ustawą o dostępie do informacji publicznej z dn. 6 września 2001 r.

 • w lewym panelu ekranu znajduje sie menu podmiotowe, czyli wykaz grup tematycznych, w które są zestawione informacje publiczne udostępnione w BIP, po prawej stronie znajduje się menu przedmiotowe – umożliwiające wyszukanie interesującej sprawy wg innych kryteriów,
 • w prawej, górnej części ekranu znajduje się moduł wyszukujący, czyli element oprogramowania serwera umożliwiający znalezienie stron BIP zawierających informacje poszukiwane przez odwiedzającego BIP.
 • oznaczenie „pdf” na ikonce – oznacza możliwość pobrania pliku w formacie pdf. ze strony Biuletynu. Otwarcie tego rodzaju dokumentów jest możliwe przez bezpłatny program Acrobat Reader.
 • wizualizacja BIP, stanowi nierozerwalną część z mechanizmami baz danych, czyli elementami oprogramowania serwera pozwalającymi na gromadzenie, porządkowanie, aktualizowanie i udostepnianie informacji publicznych w BIP.
 • w przypadku awarii serwera podmiotowej strony BIP, odwiedzający jest informowany o chwilowym zablokowaniu połączeń z tą stroną.

  W przypadku wyłączenia jawności informacji publicznej, w Biuletynie Informacji Publicznej poda się zakres wyłączenia, podstawę prawną wyłączenia jawności oraz wskazuje się organ lub osobę, które dokonały wyłączenia, a w przypadku jeżeli ograniczenie nastąpiło ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy - podmiot w interesie, którego dokonano wyłączenia jawności.

  "Redakcja" - zawiera dane określające tożsamość osoby, która wprowadziła informację do Biuletynu Informacji Publicznej - zgodnie z par. 16 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia jest to pracownik Urzędu Miasta

  "www.bip.gov.pl" - pozwala na otwarcie strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej tworzonej przez Ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Strona główna BIP zawierająca wykaz podmiotów, obowiązanych zgodnie z ustawą do udostepniania informacji publicznej, wraz z odnośnikami umożliwiającymi połaczenia z ich stronami.

  Informacje nie udostępnione w BIP

  Informacja publiczna nie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ostrołęki może być udostępniona na pisemny wniosek zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej.

  Wnioski o udostępnienie informacji publicznej należy kierować na adres:

  Urząd Miasta Ostrołęki
  ul. Plac Bema 1
  07-410 Ostrołęka

  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej [ pobierz ]

Urząd Miasta Ostrołęki, ul. Plac Bema 1, 07-410 Ostrołęka, tel. +48 (29) 764 68 11
Stronę redagował: Daniel J. Kołoszko. Ostatnia aktualizacja: 2003-06-18 10:48:25

© 2008 Copyright by UM Ostrołęki, 2008