Archiwalna wersja biuletynu
prowadzona do dnia 30 czerwca 2015r.
Aktualny BIP znajduje się pod adresem bip.um.ostroleka.pl

Biuletyn odwiedzono: 1513 razy
Szukaj w biuletynie:
:: Zadanie 5.2

V Zasada fachowości

Zadanie:
"Wprowadzenie systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmującego szkolenia i samokształcenie"

Szkolenie jest niezbędnym i podstawowym elementem wsparcia i motywacji pracowników. Istotą zagadnienia jest wdrożenie systemu, a nie jednorazowe działanie.

Zadanie jest wykonane, gdy:

 • każdy pracownik posiada kartę zawierającą rejestr wszystkich szkoleń, w których brał udział,
 • karty są uzupełniane na bieżąco,
 • istnieje procedura aktualizacji kart wprowadzona zarządzeniem kierownika jednostki organizacyjnej,
 • istnieje procedura oceny szkoleń odbytych przez pracowników wprowadzona zarządzeniem kierownika jednostki organizacyjnej,
 • została wprowadzona zarządzeniem kierownika jednostki organizacyjnej procedura aktualizacji listy firm szkoleniowych,
 • zostało zastosowane przynajmniej jedno z rozwiązań (szkolenia wewnętrzne - kaskadowanie wiedzy po odbytym szkoleniu, biblioteka materiałów szkoleniowych, grupy samokształceniowe) wprowadzone zarządzeniem kierownika jednostki organizacyjnej,
 • procedura kierowania na szkolenia została powiązana z systemem oceny.

Termin realizacji zadania ustala się na koniec lipca 2005 r.

Sposoby raportowania realizacji:

 • zarządzenie wprowadzające procedurę aktualizacji kart - nr i data zarządzenia, link do procedury,
 • zarządzenie wprowadzające procedurę oceny - nr i data zarządzenia, link do procedury,
 • zarządzenie wprowadzające procedurę aktualizacji listy firm szkoleniowych - nr i data zarządzenia, link do procedury, link na stronie urzędu do aktualizacji bazy firm szkoleniowych,
 • zarządzenie wprowadzające procedurę kierowania na szkolenia - nr i data zarządzenia, link do procedury.

Zespół zadaniowy:
Marek Ołdakowski - przewodniczący,
Monika Tocicka - członek,
Teresa Giers - członek.


Realizacja zadania

Istnieje procedura aktualizacji kart wprowadzona zarządzeniem nr XXV/05 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dn. 2 listopada 2005 r.

W Urzędzie Miejskim zajduje się biblioteka materiałów szkoleniowych, które są udostępniane pracownikom urzędu miejskiego, którzy nie uczestniczyły w szkoleniu.

Pełna treść zarządzenia dostępna jest [ tutaj ]

Urząd Miasta Ostrołęki, ul. Plac Bema 1, 07-410 Ostrołęka, tel. +48 (29) 764 68 11
Stronę redagował: Daniel J. Kołoszko. Ostatnia aktualizacja: 2005-06-13 08:34:07

© 2008 Copyright by UM Ostrołęki, 2008