Archiwalna wersja biuletynu
prowadzona do dnia 30 czerwca 2015r.
Aktualny BIP znajduje się pod adresem bip.um.ostroleka.pl

Biuletyn odwiedzono: 243 razy
Szukaj w biuletynie:
:: Zadanie 5.1

V Zasada fachowości

Zadanie:
"Wprowadzenie procedury naboru na każdy wakat w urzędzie."

Celem zadania jest zagwarantowanie równego dostępu do stanowisk pracy i weryfikacja kandydatów na pracowników w oparciu o kryterium fachowości.

Zadanie uznaje się za wykonane, gdy:

  • są przyjęte zarządzeniem dwie odrębne procedury - procedura przeprowadzenia konkursów na stanowiska kierownicze i stanowiska merytoryczne oraz procedura naboru na pozostałe wakaty w urzędzie,
  • mieszkańcy są skutecznie poinformowani o przyjętych procedurach naboru.

Termin realizacji zadania ustala się na koniec czerwca 2005 r.

Sposoby raportowania realizacji:

  • zarządzenie wprowadzające procedury naboru - nr i daty zarządzeń, link do tekstów procedur umieszczonych na stronie internetowej urzędu,
  • krótki raport opisujący, w którym miejscu znajduje się informacja o procedurach oraz pełny tekst procedury (poza stroną internetową).

Zespół zadaniowy
Wiesława Grondwald - przewodnicząca,
Ewa Figura - członek,
Iwona Jankowska - członek.


Realizacja zadania

W zarządzeniu są przyjęte dwie odrębne procedury zatrudniania:

  1. na stanowiska kierownicze
  2. dla pozostałych pracowników, z wyłączeniem osób zatrudnionych na stanowiskach obsługi urzędu. Nabór na stanowiska kierownicze i inne pozostałe merytoryczne jest jawny i konkurencyjny. Naboru dokonuje każdorazowo powołana komisja. Wyniki naboru są jawne i umieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń urzędu.
W przypadkach zmian ustawowych z zakresie zatrudniania pracowników samorządowych będą również dokonywane zmiany w zarządzeniu.

Pełna treść zarządzenia wraz z procedurą dostępne są [ tutaj ].

Zarządzenie zmieniające znajduje się [ tutaj ].

Urząd Miasta Ostrołęki, ul. Plac Bema 1, 07-410 Ostrołęka, tel. +48 (29) 764 68 11
Stronę redagował: Karol Olszewski. Ostatnia aktualizacja: 2007-08-23 15:14:45

© 2008 Copyright by UM Ostrołęki, 2008