Archiwalna wersja biuletynu
prowadzona do dnia 30 czerwca 2015r.
Aktualny BIP znajduje się pod adresem bip.um.ostroleka.pl

Biuletyn odwiedzono: 243 razy
Szukaj w biuletynie:
:: Zadanie 3.2

III Zasada partycypacji społecznej

zadanie:
"Stworzenie "mapy aktywności"organizacji pozarządowych i inicjatyw na terenie gminy - wykaz organizacji wraz ze wskazaniem rodzaju działalności"

Celem zadania jest stworzenie kompletnej listy organizacji pozarządowych działajacych na terenie miasta, która pozwoli zarówno urzędowi, jak i mieszkańcom oraz samym organizacjom, na zorientowanie się, jakie organizacje działają i czym się zajmują, jakie zadania gminne realizują lub mogą realizować, wzbogacając tym samym ofertę działań np. w zakresie oświaty, sportu, rekreacji, pomocy społecznej itp. Efektem posiadania takiej kompletnej uaktualnianej listy powinny być stałe i lepsze kontakty samorządu lokalnego z organizacjami, pełniejsze wykorzystanie przez miasto zasobów organizacji oraz wypracowanie praktyki konsultacji z organizacjami pozarządowymi ważnych spraw społecznych.

Zadanie jest wykonane, gdy:

 • istnieje wykaz wszystkich organizacji pozarządowych funkcjonujących na terenie jednostki,
 • wykaz zawiera następujące elementy:
  • pełna nazwa organizacji,
  • adres siedziby,
  • kontakt telefoniczny,
  • imię i nazwisko przedstawiciela władz organizacji,
  • zakres działalności, doświadczenia i osiągnięcia,
  • data aktualizacji danych nt. organizacji,
 • wykaz jest opublikowany na stronie urzędu,
 • istnieje procedura aktualizacji wykazu organizacji przyjęta zarządzeniem kierownika jedostki organizacyjnej,
 • "mapa aktywności" jest podstawą do zapraszania organizacji pozarządowych do konsultacji oraz do informowania ich o działaniach urzędu i rady.

Termin realizacji zadania ustala się na koniec kwietnia 2005 r.

Sposoby raportowania realizacji:

 • "Mapa aktywności" umieszczona na stronie urzędu - link do strony,
 • zarządzenie wprowadzające procedurę aktualizacji "mapa aktywności" - nr i data zarządzenia, link do procedury,
 • zarządzenie wprowadzające procedurę informowania i konsultacji z wykorzystaniem danych zawartych w "mapie aktywności" - nr i data zarządzenia, link do procedury.

Zespół zadaniowy:
Alicja Balas - Przewodnicząca,
Jadwiga Gutowska - członek,
Jarosław Sender - członek.


Realizacja

28 kwietnia weszło w życie Zarządzenie Nr 105/05 Prezydenta Miasta Ostrołęka w sprawie aktualizacji "Mapy aktywności" organizacji samorządzowych działających w naszym Mieście. Formularz identyfikacyjny organizacji pozarządowych (zgłoszenie/aktualizacja danych) stanowiący załacznik do Zarządzenia rozesłano do wszystkich organizacji działająch w Mieście. Dane są zbierane systematycznie, a wykaz publikowany na stronie internetowej Miasta tak szybko jak to tylko możliwe.

Ponadto Miasto prowadzi pod adresem www.ostroleka.pl/ngo podstronę dotyczącą właśnie organizacji pozarządowych.

Urząd Miasta Ostrołęki, ul. Plac Bema 1, 07-410 Ostrołęka, tel. +48 (29) 764 68 11
Stronę redagował: Daniel J. Kołoszko. Ostatnia aktualizacja: 2005-06-13 08:30:09

© 2008 Copyright by UM Ostrołęki, 2008