Archiwalna wersja biuletynu
prowadzona do dnia 30 czerwca 2015r.
Aktualny BIP znajduje się pod adresem bip.um.ostroleka.pl

Biuletyn odwiedzono: 270 razy
Szukaj w biuletynie:
:: Zadanie 3.1

III Zasada partycypacji społecznej

zadanie:
"Opracowanie i wdrożenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi"

Celem zadania jest opracowanie wieloletniego programu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi i przyjęcie go przez radę w formie uchwały. Zadanie to musi być realizowane z udziałęm organizacji pozarządowych (zaproszenie do współpracy przy realizacji zadania przedstawicieli wszystkich działających na terenie gminy/powiatu organizacji.

Zadanie jest wykonane, gdy wleloletni program współpracy z organizacjami pozarządowymi określa następujące elementy:

 • zakres współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 • formy współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 • sposób dotowania organizacji (regulamin),
 • powołanie koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 • powołanie zespołu konsultacyjnego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, w którego skład wchodzą ich przedstawiciele (regulamin),
 • sposób monitorownia współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 • zasady komunikacji samorządu z organizacjami pozarządowymi - harmonogram spotkań władz gminy z organizacjami.

Termin realizacji zadania ustala się na koniec kwietnia 2005 r.

Sposoby raportowania realizacji:

 • uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi - nr i data uchwały, link do strony urzędu, gdzie znajduje się pełny tekst programu współpracy,
 • krótki raport zawierający potwierdzenie udziału organizacji pozarządowych w przygotowaniu programu.

Zespół zadaniowy:
Alicja Balas - Przewodnicząca,
Jadwiga Gutowska - członek,
Jarosław Sender - członek.


Realizacja

Miasto Ostrołęka, jako jednostka samorządu terytorialnego, już w 2004 roku (przed przystąpieniem do akcji Przejrzysta Polska) drogą uchwały przyjęła "Program współpracy miasta Ostrołęki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2005".

7 stycznia 2004 r. ostrołęckie organizacje pozarządowe zostały zaproszone na spotkanie, podczas którego wybrani zostali przedstawiciele środowiska społęcznego do zespołu konsultacyjnego w sprawie opracowania programu współpracy. W skład zespołu weszli:

 • Tadeusz Żebrowski (turystyka, wypoczynek, rekreacja)
 • Stanisław Nowak (przedsiębiorczość)
 • Zdzisław Załuska (kultura, sztuka i ochrona dziedzictwa narodowego)
 • Bożena Podbielska (pomoc społeczna)
 • '
 • Krystyna Kwiatkowska (działania na rzecz osób niepełnosprawnych)
 • Henryk Trzeciak (kultura fizyczna i sport)

Treść uchwały nr 310/XXIX/2004 Rady Miejskiej w Ostrołęce w sprawie przyjęcia "Program współpracy miasta Ostrołęki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2005" jest dostępna [ tutaj ].

Urząd Miasta Ostrołęki, ul. Plac Bema 1, 07-410 Ostrołęka, tel. +48 (29) 764 68 11
Stronę redagował: Daniel J. Kołoszko. Ostatnia aktualizacja: 2005-06-13 08:30:09

© 2008 Copyright by UM Ostrołęki, 2008