Archiwalna wersja biuletynu
prowadzona do dnia 30 czerwca 2015r.
Aktualny BIP znajduje się pod adresem bip.um.ostroleka.pl

Biuletyn odwiedzono: 40370 razy
Szukaj w biuletynie:
:: Zadanie 2.2

II Zasada braku tolerancji dla korupcji

zadanie:
"Opracowanie procedur postępowania w przypadku naruszenia kodeksu"

Celem opracowania procedury jest stworzenie mechanizmu pozwalającego na podejmowanie działań w przypadku łamania zapisów kodeksu postępowania. Procedura ma również systematyzować działania naprawcze podejmowane w stosunku do poszczególnych pracowników oraz urzędu.

Zadanie jest wykonane, gdy:

  • procedura jest wprowadzona zarządzeniem kierownika jednostki organizacyjnej.

Termin realizacji zadania ustala się na koniec maja 2005 r.

Sposoby raportowania realizacji:

  • zarządzenie wprowadzające procedurę postępowania w przypadku naruszenia kodeksu - nr i data, link do procedury,
  • krótki raport o wprowadzonych sposobach zbierania danych o naruszeniu kodeksu postępowania (adres strony, na której można zgłosić uwagi).

Zespół zadaniowy:
Marek Ołdakowski - przewodniczący,
Wiesława Grondwald - członek,
Ewa Figura - członek.


Realizacja zadania

Źródłem informacji o ewentualnych naruszeniach przepisów Kodeksu Etycznego są pisemne informacje składane przez mieszkańców i dobrowolne ankiety wypełniane przez mieszkańców. Ankiety znajdują się w punktach obsługi interesantów urzędu.

Procedura jest wprowadzona zarządzeniem Nr X/05 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dn. 17 czerwca 2005 r. w sprawie przyjęcia procedur postępowania w przypadku naruszenia Kodeksu Etycznego pracowników Urzędu Miejskiego w Ostrołęce.

Treść procedury znajduje się [ tutaj ].

Urząd Miasta Ostrołęki, ul. Plac Bema 1, 07-410 Ostrołęka, tel. +48 (29) 764 68 11
Stronę redagował: Daniel J. Kołoszko. Ostatnia aktualizacja: 2005-06-13 08:24:50

© 2008 Copyright by UM Ostrołęki, 2008