Archiwalna wersja biuletynu
prowadzona do dnia 30 czerwca 2015r.
Aktualny BIP znajduje się pod adresem bip.um.ostroleka.pl

Biuletyn odwiedzono: 1008 razy
Szukaj w biuletynie:
:: Zadanie 2.1

II Zasada braku tolerancji dla korupcji

zadanie:
"Wypracowanie i wdrożenie kodeksu etycznego pracowników urzędu gminnego"

Celem zadania jest opracowanie kodeksu etycznego. Kodeks etyczny jest zbiorem wartości i zasad, jakimi kierują się pracownicy danego urzędu.

Zadanie jest wykonane, gdy:

  • kodeks etyczny jest tekstem stworzonym przez pracowników danego urzędu (nie jest to powielenie kodeksów z innego urzędu),
  • kodeks zawiera wartości i zasady, jakimi kierują się urzędnicy, tekst kodeksu nie zawiera zapisów dotyczących kwestii prawnych (regulowanych ustawowo),
  • kodeks nie jest przyjęty zarządzeniem kierownika jednostki organizacyjnej; jest własnością grupy, która go stworzyła, a nie instytucji,
  • tekst kodeksu znany jest wszystkim pracownikom oraz mieszkańcom,
  • tekst kodeksu nie podlega okresowej ocenie i aktualizacji.

Termin realizacji zadania ustala się na koniec maja 2005 r.

Sposoby raportowania realizacji:

  • tekst kodeksu etycznego pracowników urzędu umieszczony na stronie internetowej urzędu,
  • krótki raport o sposobach informacji dla społeczności lokalnej o wdrożeniu kodeksu etycznego urzędnika (ewentualne zdjęcie materiałów wizaulizacyjnych - plakaty, tekst kodeksu wywieszony w biurze obsługi klienta).

Zespół zadaniowy:
Marek Ołdakowski - przwodniczący,
Wiesława Grondwald - członek,
Ewa Figura - członek.


Realizacja

Urząd Miasta Ostrołęki posiada, wprowadzony zarządzeniem przez Prezydenta Ryszarda Załuskę, Kodeks Etyczny opracowany przez zespół zadaniowy. Projekt przekazany został każdemu pracownikowi Urzędu, a każdy z pracowników mógł zgłosić swoje poprawki do opracowywanego kodeksu. Ze względu na uniweralność przesłania Kodeks po niewielkich poprawkach, zgłoszonych właśnie przez pracowników Urzędu, został wprowadzony i dziś każdy z pracowników po zapoznaniu się z nim podpisuje oświadczenie, które trafia do jego akt osobowych.

Informacja o funkcjonowaniu Kodeksu Etycznego w Urzędzie Miasta Ostrołęki jest przekazana dla społeczności lokalnej. Kodeks jako dostępny na stronach internetowych naszego Miasta, a także dostępny dla każdego w Punktach Obsługi Interesantów.

Treść kodeksu etycznego dostępna jest [ tutaj ].

Urząd Miasta Ostrołęki, ul. Plac Bema 1, 07-410 Ostrołęka, tel. +48 (29) 764 68 11
Stronę redagował: Daniel J. Kołoszko. Ostatnia aktualizacja: 2005-06-13 08:24:50

© 2008 Copyright by UM Ostrołęki, 2008