Archiwalna wersja biuletynu
prowadzona do dnia 30 czerwca 2015r.
Aktualny BIP znajduje się pod adresem bip.um.ostroleka.pl

Biuletyn odwiedzono: 1009 razy
Szukaj w biuletynie:
:: Zadanie 1.1

I Zasada Przejrzystości

zadanie:
"Opracowanie opisu usług świadczonych przez samorząd"

Celem zadania jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do usług świadczonych przez miasto Ostrołęka.

Zadanie jest wykonane, gdy:

  • zostanie opracowanych 50 kart najczęściej wykonywanych usług,
  • istnieje procedura aktualizacji usług,
  • karty usług zawierają przynajmniej następujące informacje: nazwa usługi, podstawa prawna, wykaz potrzebnych dokumentów, wysokość opłat, dokładne określenie miejsca wykonywania usługi, określenie czasu realizacji usługi, informacje o trybie odwoławczym,
  • mieszkańcy zostali poinformowani o opracowaniu kart usług i zasadach ich udostępniania,
  • karty usług są dostępne na stronie internetowej miasta oraz w punkcie obsługi interesantów urzędu,
  • uzyskano opinie klientów urzędu na temat jakości usługi udzielanej informacji,
  • są prowadzone działania kontrolne i oceniające.

Termin realizacji zadania ustala się na koniec czerwca 2005 r.

Zespół zadaniowy:
Marek Ołdakowski - przewodniczący
Daniel Kołoszko - członek,
Teresa Giers - członek.


Realizacja

Karty usług (pod nazwą kart informacyjnych) funkcjonują na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Ostrołęki od czerwca 2003 roku, gdy został uruchomiony sam Biuletyn. Od początku 2005 roku każda z opracowanych w Urzędzie kart usług dostępna jest na życzenie w punktach obsługi interesantów. W maju 2005 opracowanych było blisko 160 kart usług aktualizowanych przez odpowiednie wydziały zgodnie ze zmianami prawnymi i zapotrzebowaniem mieszkańców. Zmienione zostały także zasady udostępniania w internecie wniosków, podań i formularzy - dziś dostępne są one na stronie www.ostroleka.pl. Nieustannie też poprawiany jest, zgodnie z sugestiami użytkowników, interfejs dostępu do tychże kart i wniosków.

W maju i czerwcu 2005 roku opracowywane były wewnętrzne procedury urzędu dotyczące zasad szybkiej aktualizacji kart usług na stronach. W przyszłości udostępnione zostaną przygotowywane dziś strony internetowe wspomagające wypełnianie wniosków i formularzy. Zaś po wprowadzeniu obsługi podpisu elektronicznego dostępne będą także elektroniczne wnioski przyjmowane przez urząd drogą internetową.

Redakcja ostrołęckiego BIPu oraz strony Urzędu Miasta otwarta jest na wszelkie uwagi i propozycje.

Urząd Miasta Ostrołęki, ul. Plac Bema 1, 07-410 Ostrołęka, tel. +48 (29) 764 68 11
Stronę redagował: Daniel J. Kołoszko. Ostatnia aktualizacja: 2005-06-13 08:16:14

© 2008 Copyright by UM Ostrołęki, 2008