Archiwalna wersja biuletynu
prowadzona do dnia 30 czerwca 2015r.
Aktualny BIP znajduje się pod adresem bip.um.ostroleka.pl

Biuletyn odwiedzono: 2535 razy
Szukaj w biuletynie:
:: Przejrzysta Polska - Przejrzysta Ostrołęka

Ostrołęka przystąpiła do akcji społecznej "Przejrzysta Polska", prowadzonej przez "Gazetę Wyborczą" przy wsparciu Fundacji Agory, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Programu Przeciw Korupcji Fundacji im. S. Batorego, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Centrum Edukacji Obywatelskiej i Banku Światowego.

Celem akcji jest promowanie uczciwości i skuteczności w samorządach, co z kolei może przyczynić się do poprawy jakości życia publicznego oraz do pobudzania aktywności obywatelskiej.

Akcja jest adresowana do samorządów terytorialnych, które przy współpracy z organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami chcą udoskonalać praktykę sprawowania władzy i administrowania, dążąc do wyeliminowania korupcji i innych form patologii.

Akcję poprzedził pilotaż - roczny program z udziałem 15 gmin i jednego powiatu (po jednym uczestniku z każdego województwa) wybranych spośród uczestników Programu "Obywatel i Samorząd Lokalny" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Receptą na wzrost skuteczności i uczciwości według organizatorów przedsięwzięcia ma być przestrzeganie przez władze lokalne sześciu zasad rządzenia: przejrzystości, przewidywalności, rozliczalności, fachowości, braku tolerancji dla korupcji oraz partycypacji społecznej. Ostrołęka, podobnie jak ponad 750 gmin i powiatów, czyli ponad 25 proc. wszystkich samorządów w Polsce, które do tej pory zadeklarowały chęć uczestniczenia w akcji "Przejrzysta Polska", wyraża gotowość realizacji zadań, w myśl wyżej wymienionych zasad.

Urząd Miasta Ostrołęki, ul. Plac Bema 1, 07-410 Ostrołęka, tel. +48 (29) 764 68 11
Stronę redagował: Daniel J. Kołoszko. Ostatnia aktualizacja: 2005-06-13 09:00:53

© 2008 Copyright by UM Ostrołęki, 2008