Archiwalna wersja biuletynu
prowadzona do dnia 30 czerwca 2015r.
Aktualny BIP znajduje się pod adresem bip.um.ostroleka.pl

Biuletyn odwiedzono: 33927 razy
Szukaj w biuletynie:
:: Jednostka organizacyjna Miasta

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Ostrołęce


Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Ostrołęce jest jednostką organizacyjną działającą na podstawie:

 1. ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 539 ze zm.),
 2. ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 ze zm.),
 3. ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2001r. Nr 142, poz.1593 ze zm.),
 4. Uchwały Nr 537/LXII/2006 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 5 października 2006r. w sprawie utworzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Ostrołęce oraz nadania statutu.


Przedmiotem działania Ośrodka jest:
 • świadczenie poradnictwa specjalistycznego, podejmowanie działań z zakresu interwencji kryzysowej oraz zapewnienie schronienia osobom, rodzinom z terenu miasta Ostrołęki, mającym trudności w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, doznającym przemocy w rodzinie,
 • interwencja kryzysowa stanowiąca zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu,
 • poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne, rodzinne świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych.


Zakres udzielanej pomocy:
 • przeprowadzanie interwencji kryzysowych w kontakcie bezpośrednim lub telefonicznym,
 • udzielanie wsparcia psychicznego oraz informowanie o możliwościach uzyskania pomocy socjalnej w porozumieniu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Ostrołęce,
 • przeprowadzanie interwencji dotyczących zatrzymania przemocy we współpracy z pracownikami socjalnymi, kuratorami sądowymi i Policją,
 • prowadzenie mediacji rodzinnych,
 • prowadzenie negocjacji małżeńskich poprzez występowanie w roli mediatora,
 • prowadzenie poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, prawnego (indywidualnego i rodzinnego),
 • prowadzenie konsultacji dla osób uzależnionych i współuzależnionych,
 • prowadzenie rozmów terapeutycznych i informacyjnych,
 • udzielanie konsultacji dotyczących problemów osobistych i rodzinnych,
 • animowanie i prowadzenie grup wsparcia i grup edukacyjno-terapeutycznych,
 • udzielanie schronienia osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej,
 • współpraca z Policją, pedagogami szkolnymi, pracownikami socjalnymi, kuratorami, instytucjami i organizacjami pracującymi na rzecz osób potrzebujących pomocy,
 • prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej,
 • opracowywanie i realizacja programów terapeutycznych.


Funkcjonowanie Ośrodka:

OIK czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00.
W tych godzinach pracują zatrudnieni w Ośrodku specjaliści:

 • specjaliści pracy z rodziną,
 • psycholog - terapeuta,
 • terapeuta - specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy,
 • prawnik.

Od godziny 20:00 do 8:00 oraz dni wolne od pracy w OIK przebywają pracownicy dyżurujący, którzy są w gotowości do przyjęcia osób będących w sytuacji kryzysowej, potrzebujących schronienia.


Kierownictwo


Kontakt:

ul. Kościuszki 24/26
07-410 Ostrołęka
Tel. 029 767 61 94
Telefon całodobowy 506 029 478
e-mail: oik.ostroleka@op.pl

Urząd Miasta Ostrołęki, ul. Plac Bema 1, 07-410 Ostrołęka, tel. +48 (29) 764 68 11
Stronę redagował: Karol Olszewski. Ostatnia aktualizacja: 2013-07-29 14:55:52

© 2008 Copyright by UM Ostrołęki, 2008