Archiwalna wersja biuletynu
prowadzona do dnia 30 czerwca 2015r.
Aktualny BIP znajduje się pod adresem bip.um.ostroleka.pl

Biuletyn odwiedzono: 33927 razy
Szukaj w biuletynie:
:: Jednostka organizacyjna Miasta

Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce


Powstał z przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego p.n. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrołęce w miejską jednostkę budżetową, które dokonało się w dniu 1 stycznia 2012 r. na mocy uchwały nr 189/XVIII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 listopada 2011 r.
Podstawowym celem i przedmiotem działania Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Miasta Ostrołęki w zakresie sportu, turystyki i rekreacji oraz dbanie o należyty stan powierzonych terenów i urządzeń, a w szczególności:

 1. prowadzenie i wspomaganie działalności w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz promocji turystyki,
 2. eksploatacja, konserwacja oraz rozbudowa bazy sportowej i rekreacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
 3. zarządzanie innymi obiektami komunalnymi przekazanymi przez Prezydenta Miasta Ostrołęki,
 4. udostępnianie bazy sportowej i rekreacyjnej,
 5. organizacja i obsługa zawodów, zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych, turystycznych oraz innych promujących miasto i aktywny sposób spędzania czasu,
 6. prowadzenie działalności programowej i reklamowej z zakresu działania Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce,
 7. współpraca z placówkami oświatowymi, stowarzyszeniami i innymipodmiotami,
 8. świadczenie usług hotelarskich i gastronomicznych,
 9. najem i dzierżawa obiektów sportowych i rekreacyjnych,
 10. wypożyczanie sprzętu sportowego i turystycznego,
 11. świadczenie usług transportu zbiorowego,
 12. zarządzanie targowiskami miejskimi,
 13. realizowanie innych zadań zleconych przez Prezydenta Miasta Ostrołęki,
 14. dokonywanie bieżących napraw i konserwacji pomieszczeń szkół i przedszkoli, z wyłączeniem inwestycji,
 15. bezpośrednie łagodzenie skutków bezrobocia na terenie Miasta Ostrołęki oraz gmin objętych działaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrołęce poprzez wykonywanie robót publicznych i prac interwencyjnych w zakresie:
  1. ładu publicznego i ochrony środowiska,
  2. gminnych dróg, ulic i mostów,
  3. infrastruktury technicznej,
  4. pielęgnacji zieleni miejskiej,
  5. gospodarki leśnej.
 16. świadczenie bezpośredniej obsługi finansowo-księgowej, kasowej, kadrowej i prawnej szkół podstawowych, gimnazjów, zespołów szkół oraz przedszkoli na terenie Miasta Ostrołęki.
Kierownictwo


Kontakt:

ul. Witosa 1
07-410 Ostrołęka
Telefon: +48 (29) 760 68 68
Fax: +48 (29) 760 69 45

Urząd Miasta Ostrołęki, ul. Plac Bema 1, 07-410 Ostrołęka, tel. +48 (29) 764 68 11
Stronę redagował: Karol Olszewski. Ostatnia aktualizacja: 2013-07-29 14:55:52

© 2008 Copyright by UM Ostrołęki, 2008