Archiwalna wersja biuletynu
prowadzona do dnia 30 czerwca 2015r.
Aktualny BIP znajduje się pod adresem bip.um.ostroleka.pl

Biuletyn odwiedzono: 33889 razy
Szukaj w biuletynie:
:: Jednostka organizacyjna Miasta

Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce


Miejska Biblioteka Publiczna im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce została założona w 1936r.

Biblioteka odznaczona została Medalem Bibliotheca Magna Perenisque.

Od września 2001 roku Biblioteka pełni również zadania biblioteki powiatowej dla powiatu ostrołęckiego.

Biblioteka prowadzi:

 • Wypożyczalnię Główną,
 • Czytelnię Główną,
 • Pracownię Zbiorów Regionalnych,
 • Wypożyczalnię Zbiorów Specjalnych,
 • Oddział dla Niewidomych,
 • Czytelnię Bibliologiczną

Godziny otwarcia: poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 9:00 - 18:00; sobota: 9:00 - 14:00

Zbiory biblioteczne (wg stanu na dzień 31.12.2002r.):

 • 88.451 wol. książek
 • 9.735 jedn. inw. zbiorów specjalnych
 • 130 tytułów czasopism bieżących.

Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce oferuje:

 • literaturę piękną i literaturę naukową z różnych dziedzin,
 • największy w regionie zbiór czasopism (dawnych i bieżących),
 • zbiory (książki, czasopisma, rękopisy, prace niepublikowane, fotografie, druki ulotne) dokumentujące przeszłość i teraźniejszość Ostrołęki i Kurpiowszczyzny,
 • zbiory specjalne (kasety magnetofonowe, kasety video, płyty analogowe i kompaktowe, druki muzyczne i kartograficzne),
 • "książki mówione",
 • wypożyczenia międzybiblioteczne,
 • stanowisko internetowe dla czytelników,
 • informacje biblioteczne, bibliograficzne i rzeczowe z różnych dziedzin wiedzy, w tym o regionie.

Inne działania Biblioteki:

 • działalność kulturalno – edukacyjna i promocja książki i Biblioteki (min. konkursy, spotkania literackie, promocje książek, sesje literackie i popularnonaukowe, wystawy, wycieczki do bibliotek, lekcje biblioteczne),
 • publikacje własne (Zeszyty Biblioteczne, Zeszyty Metodyczne, tomiki poezji, informatory),
 • opieka merytoryczna i pomoc metodyczna dla bibliotek publicznych powiatu ostrołęckiego,
 • szkolenia dla bibliotekarzy pow. ostrołęckiego.

Stałe Imprezy (o zasięgu ogólnopolskim):

 • Ostrołęcki Konkurs Literacki im. Dionizego Maliszewskiego (z udziałem polskich poetów zza granicy) - od 1993r.
 • Spotkania Literackie na Kurpiach – od 1997r.

Filie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrołęce:

 • Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży - ul. Gomulickiego 13, tel. +48 (29) 764 51 45
 • Biblioteki Osiedlowe (dla dorosłych, dzieci i młodzieży):
  • Nr 1 - ul. Hallera 12, telefon +48 (29) 641 25 54
  • Nr 2 - ul. Sikorskiego 4, telefon +48 (29) 766 74 85
  • Nr 3 - ul. Sienkiewicza 27, telefon +48 (29) 764 40 67
  • Nr 6 - ul. I Armii WP 42 (Wojciechowice), tel. +48 (29) 641 25 55


Kierownictwo


Kontakt:

ul. B. Głowackiego 42
07-410 Ostrołęka

Telefony:

 • sekretariat: +48 (29) 764 21 51
 • wypożyczalnia: +48 (29) 764 54 75
 • czytelnia: +48 (29) 764 54 52

Fax: +48 (029) 764 55 01
biblioteka@mbpostroleka.pl

www.mbpostroleka.pl

Urząd Miasta Ostrołęki, ul. Plac Bema 1, 07-410 Ostrołęka, tel. +48 (29) 764 68 11
Stronę redagował: Karol Olszewski. Ostatnia aktualizacja: 2013-07-29 14:55:52

© 2008 Copyright by UM Ostrołęki, 2008